Jak vybrat změkčovač vody?

Jak vybrat změkčovač vody?

Až 90% českých domácností trpí tvrdou vodou způsobující vodní kámen. Nejúčinnějším řešením je změkčovač vody, který sníží tvrdost vody a permanentně odstraní vodní kámen. Na trhu nájdete několik druhů těchto zařizení: klasické katexové celodomové úpravny vody, katalytické a bezelektrické změkčovače vody nebo malé polyfosfátové filtry na konkrétní spotřebiče v domácnosti (např. pračka, myčka nádobí).
 
Norma pro tvrdost pitné vody je stanovená vyhláškou vlády České republiky č. 252/2004 Sb. na 6 – 28°dH. Avšak vodní kámen se začíná tvořit už pri 7°dH a může způsobit nemalé škody od zvýšených nákladů na čistící prostředky a energie, snížení účinnosti topných zařízení, až po poškození spotřebičů a dalších úpraven vody v domácnosti. Proto je při zvýšené tvrdosti vody téměř nezbytné zvolit vhodný změkčovač vody.
 
 

Jaké faktory ovplivňují výběr změkčovače vody?

  • Vstupní tvrdost vody
Hodnotu tvrdosti vstupní neupravené vody zjistíte jednoduše prostřednictvím rozboru vody v akreditované laboratoři nebo společnosti, která se zabývá úpravou vody. Případně si můžete zakoupit sadu pro měření tvrdosti vody (německé kapky) a zjistit tak jednoduše tvrdost vaší vody.
 
  • Velikost objektu a počet osob v domácnosti
Je samozřejmé, že je rozdíl při změkčení tvrdé vody v bytě pro dvě osoby a dvougeneračním domě se 6 členy domácnosti nebo velké průmyslové firmě. Na základě průměrné spotřeby vody, kterou počet osob v domácnosti využije, je možné zvolit vhodné zařízení na úpravu vody.
 
Důležitým parametrem je i okamžitá spotřeba vody, tj jaké největší množství vody spotřebuje objekt najednou, protože změkčovač vody pracuje na bázi průtoku. Na základě velikosti objektu a spotřeby vody je možné vybrat zařízení s přiměřeným objemem. Při menších domácnostech je to cca. 10-20 litrů pryskyřice, pro větší domácnosti/objekty nebo v případě, že je vstupní tvrdost vody nad 20°dH, jsou doporučené zařízení s vyšším objemem katexu.
 
  • Spotreba soli
Životnost katexové pryskyřice v změkčovači vody je individuální - výrobce udává minimálně 5 let, avšak ze zkušeností můžeme říci, že je to obvykle 10 až 15 let. Je však nutná její regenerace prostřednictvím tabletováné soli, která probíhá v noci a nenarušuje tak využívání vody během dne.
 
Během regenerace se propláchne katexová směs solným roztokem, díky čemuž je vyplaven nahromaděný vápník a hořčík (látky způsobující tvrdost vody a vodní kámen) do odpadu. Směs je znovu nasycena sodíkem a proces změkčování vody probíhá dál. 
 
 

Mohlo by vás zajímat

  • Změkčovače vody nijak nenarušují kvalitu vody a neodstraňují z vody žádné minerály. V případě katexové pryskyřice jsou pouze vyměněny ionty vápníku a hořčíku za ionty sodíku. Použití změkčovače vody je tedy bezpečné i pro pitnou vodu, o čemž svědčí atestace a zkoušky provedené EU.
  • Použití změkčovače vody je bezproblémové i v případě ČOV (čističky odpadních vod). 
  • Zařízení se montuje na hlavní přívod vody do domu/objektu – nejčastěji je to sklep, případně šachta. Důležité je, aby v ní nebylo vlhko, nemrzlo a byl zde zaveden odpad a elektrická energie (kromě bezelektrických změkčovačů vody).
  • Odběr elektrické energie při změkčovačech vody je minimální a slouží pouze k pohonu řídící jednotky.
  • Údržba změkčovače vody představuje pravidelné dosypávání tabletované soli a minimálně jednou ročně je doporučená dezinfekce a přetěsnění zařízení, kontrola řídící jednotky a také výměna filtračních vložek v předfiltru. Pravidelný odborný servis změkčovačů vody ve většině případů poskytují společnosti distribuující tato zařízení.
  • Důležitá je i mechanická, případně uhlíková předfiltrace, která ochrání změkčovač vody před sedimenty (písek, rez, úlomky potrubí...) či jinými nečistotami a zaručí jeho bezproblémové fungování, protože na mechanické poškození se ve většině případů záruka nevztahuje.
 
 
 
Nákupního rádce dodal: cistavoda.cz